Meteen naar de content

Geniet van gratis verzending in

Nederland & Belgiƫ!

  Privacybeleid

  PRIVACYVERKLARING

  1) INFORMATIE OVER HET VERZAMELEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS EN CONTACTGEGEVENS VAN DE VERANTWOORDELIJKE PERSOON.

  1.1 Wij zijn blij dat u onze website bezoekt en danken u voor uw belangstelling. Hieronder informeren wij u over de omgang met uw persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn in deze context alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geĆÆdentificeerd.

  1.2 Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de General Data Protection Regulation (GDPR) is Edenz, De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.


  1.3 Deze website maakt gebruik van SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijv. bestellingen of verzoeken aan de controller) te beschermen. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen aan de tekenreeks "https://" en het slotsymbool in de regel van uw browser.

  Ā 

  2) GEGEVENSVERZAMELING BIJ BEZOEK AAN ONZE WEBSITE


  Tijdens het louter informatieve gebruik van onze website, d.w.z. als u zich niet registreert of op een andere manier informatie naar ons verzendt, verzamelen we alleen gegevens die uw browser naar onze server verzendt (zogenaamde "server log files"). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om u de website te kunnen tonen:

  Onze bezochte website

  Datum en tijd op het moment van toegang Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes

  Bron/referentie vanwaar u op de site bent gekomen Gebruikte browser

  Gebruikt besturingssysteem

  Gebruikt IP-adres (indien van toepassing: in geanonimiseerde vorm)

  De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang om de stabiliteit en functionaliteit van onze website te verbeteren. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. We behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren, mochten concrete aanwijzingen wijzen op illegaal gebruik.

  Ā 

  3) KAAS

  Ā 

  Om het bezoek aan onze website aantrekkelijker te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken we op verschillende pagina's zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de cookies die we gebruiken, worden verwijderd na het einde van uw


  sessie, d.w.z. nadat u uw browser afsluit (zogenaamde sessiecookies).

  sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat staan en stellen ons of onze partnerbedrijven (third-party cookies) in staat om uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (persistente cookies). Als cookies worden ingesteld, verzamelen en verwerken ze bepaalde gebruikersinformatie zoals browser- en locatiegegevens en IP-adreswaarden in individuele mate. Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan variƫren afhankelijk van de cookie.

  Gedeeltelijk dienen de cookies om het bestelproces te vereenvoudigen door instellingen op te slaan (bijv. het onthouden van de inhoud van een virtueel winkelwagentje voor een later bezoek aan de website). Als persoonlijke gegevens ook worden verwerkt door individuele cookies die door ons worden geĆÆmplementeerd, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. b AVG ofwel voor de uitvoering van het contract of

  op grond van Art. 6 (1) lit. f AVG om onze gerechtvaardigde belangen in de best mogelijke functionaliteit van de website evenals een klantvriendelijke en effectieve vormgeving van het websitebezoek te beschermen.

  We kunnen samenwerken met reclamepartners die ons helpen om ons internetaanbod interessanter voor u te maken. Voor dit doel worden ook cookies van partnerbedrijven op uw harde schijf opgeslagen wanneer u onze website bezoekt (cookies van derden). Als wij samenwerken met bovengenoemde reclamepartners, wordt u in de onderstaande paragrafen afzonderlijk geĆÆnformeerd over het gebruik van dergelijke cookies en de omvang van de informatie die in elk geval wordt verzameld.

  Houd er rekening mee dat u uw browser zo kunt instellen dat u wordt geĆÆnformeerd over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen over de acceptatie ervan of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten. Elke browser verschilt in de manier waarop hij de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Dit kan voor elke browser worden gevonden op de volgende links:

  Internet Explorer:

  https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

  Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE

  Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

  Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

  Ā 

  4) CONTACT MET ONS OPNEMEN

  Ā 

  Wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via een contactformulier of e-mail), worden persoonlijke gegevens verzameld. Welke gegevens in het geval van een contactformulier worden verzameld, kunt u zien op het desbetreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om te reageren op uw verzoek of om contact met u op te nemen en de bijbehorende technische administratie. De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is ons gerechtvaardigd belang om te reageren op uw verzoek op grond van Art. 6 (1) lit. f AVG. Als uw contact gericht is op het sluiten van een contract, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 (1) lit. b AVG. Uw gegevens worden verwijderd na de definitieve verwerking van uw verzoek, dit is het geval als uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de betreffende kwestie definitief is opgehelderd en op voorwaarde dat er geen wettelijke bewaarplichten zijn die het tegendeel beweren.

  Ā 

  5) GEGEVENSVERWERKING BIJ HET OPENEN VAN EEN KLANTENREKENING EN VOOR DE VERWERKING VAN CONTRACTEN

  Ā 

  Op grond van Art. 6 (1) lit. b AVG worden persoonsgegevens verder verzameld en verwerkt als u deze aan ons verstrekt voor het uitvoeren van een contract of het openen van een klantaccount. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien op de betreffende invulformulieren. Het verwijderen van uw klantenaccount is te allen tijde mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar het bovenstaande adres van de verantwoordelijke persoon. Wij slaan de door u verstrekte gegevens op en gebruiken deze voor de verwerking van het contract. Na volledige afhandeling van het contract of verwijdering van uw klantenaccount worden uw gegevens geblokkeerd met betrekking tot fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen en na afloop van deze termijnen verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of een wettelijk toegestaan verder gebruik van gegevens van onze kant is voorbehouden, waarover wij u hieronder informeren.

  Ā 

  6) GEBRUIK VAN UW GEGEVENS VOOR DIRECTE RECLAME


  6.1 Registratie voor onze e-mailnieuwsbrief.

  Als u zich aanmeldt voor onze e-mailnieuwsbrief, sturen wij u regelmatig informatie over onze aanbiedingen. De enige gegevens die nodig zijn voor het verzenden van de nieuwsbrief is uw e-mailadres. Het verstrekken van andere gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Voor het versturen van de nieuwsbrief gebruiken we de zogenaamde dubbele opt-in procedure. Dit betekent dat we u alleen een e-mailnieuwsbrief sturen als u uitdrukkelijk hebt bevestigd dat u toestemming geeft voor het versturen van nieuwsbrieven. We sturen je dan een bevestigingsmail waarin we je vragen om te bevestigen dat je in de toekomst nieuwsbrieven wilt ontvangen door op een daarvoor bestemde link te klikken.

  Door de bevestigingslink te activeren, geeft u ons toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens in overeenstemming met Art. 6 (1) lit. a AVG. Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, slaan wij uw door uw internetprovider (ISP) ingevoerde IP-adres en de datum en tijd van registratie op om eventueel misbruik van uw e-mailadres later te kunnen traceren. De gegevens die door ons worden verzameld wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden uitsluitend gebruikt om u op een adverterende manier aan te spreken via de nieuwsbrief. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de link die voor dit doel in de nieuwsbrief is opgenomen of door een overeenkomstig bericht te sturen naar de aan het begin genoemde verantwoordelijke persoon. Na afmelding wordt uw e-mailadres onmiddellijk uit onze distributielijst voor nieuwsbrieven verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om gegevens verder te gebruiken dan wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

  6.2 Verzenden van de e-mailnieuwsbrief naar bestaande klanten


  Als u ons uw e-mailadres hebt gegeven bij de aankoop van goederen of diensten, behouden wij ons het recht voor om u regelmatig e-mailaanbiedingen te sturen voor soortgelijke goederen of diensten als die u al hebt gekocht in ons assortiment. Hiervoor hoeven we uw toestemming niet te vragen.

  uw toestemming te verkrijgen. In dit opzicht wordt de gegevensverwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van ons legitieme belang in gepersonaliseerde directe reclame in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. f AVG. Als u in eerste instantie bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van uw e-mailadres voor dit doel, wordt er door ons geen post verzonden. U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw e-mailadres voor het bovengenoemde reclamedoeleinde met werking voor de toekomst door dit te melden aan de verantwoordelijke persoon die aan het begin wordt genoemd. Hiervoor worden u alleen transmissiekosten in rekening gebracht volgens de standaardtarieven. Na ontvangst van uw bezwaar wordt het gebruik van uw e-mailadres voor reclamedoeleinden onmiddellijk beƫindigd.

  Ā 

  7) GEGEVENSVERWERKING VOOR ORDERVERWERKIN

  Ā 

  7.1 De door ons verzamelde persoonsgegevens worden in het kader van de contractafwikkeling doorgegeven aan de transportonderneming die met de levering belast is, voor zover dit voor de levering van de goederen noodzakelijk is. Wij geven uw betalingsgegevens door aan de in opdracht gegeven kredietinstelling in het kader van de betalingsverwerking, voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking. Als er gebruik wordt gemaakt van betalingsdienstaanbieders, informeren we daar hieronder expliciet over. De rechtsgrondslag voor het doorgeven van gegevens is hier Art. 6 para. 1 lit. b AVG.


  7.2 Gebruik van betalingsdienstaanbieders (payment service providers)

  - Paypal

  Bij betaling via PayPal, creditcard via PayPal, automatische afschrijving via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling op afbetaling" via PayPal, geven wij uw betalingsgegevens door aan PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna "PayPal") in het kader van de betalingsverwerking. De overdracht vindt plaats in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. b AVG en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking.

  PayPal behoudt zich het recht voor om een kredietcontrole uit te voeren voor de betaalmethoden creditcard via PayPal, automatische afschrijving via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling op afbetaling" via PayPal. Voor dit doel kunnen uw betalingsgegevens worden doorgegeven aan kredietbureaus in overeenstemming met art. 6 para. 1 lit. f AVG op basis van het gerechtvaardigde belang van PayPal om uw solvabiliteit vast te stellen. PayPal gebruikt het resultaat van de kredietcontrole met betrekking tot de statistische waarschijnlijkheid van niet-betaling om te beslissen over het aanbieden van de betreffende betaalmethode. De kredietwaardigheidsinformatie kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Voor zover scorewaarden in het resultaat van het kredietrapport worden opgenomen, hebben ze hun basis in een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. Meer informatie over gegevensbeschermingswetgeving, inclusief informatie over de gebruikte kredietbureaus, vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

  U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar PayPal. PayPal kan echter nog steeds gerechtigd zijn om uw persoonlijke gegevens te verwerken als dit noodzakelijk is voor de contractuele verwerking van betalingen.

  Ā 

  8) CONTACT VOOR WAARDERINGSHERINNERING

  Ā 

  Uw eigen waarderingsherinnering (niet verzonden door een klantwaarderingssysteem)

  We gebruiken je e-mailadres voor een eenmalige herinnering om een waardering van je bestelling in te dienen voor het waarderingssysteem dat we gebruiken, op voorwaarde dat je ons tijdens of na je bestelling uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om dit te doen in overeenstemming met Art. 6 (1) lit. a AVG.

  U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de gegevensbeheerder.

  Ā 

  9) GEBRUIK VAN SOCIALE MEDIA: SOCIALE PLUGINS 9.1 Facebook plugins met Shariff oplossing.

  Ā 

  Speciale extra inklaringskosten en/of invoerrechten zijn niet bij de prijs inbegrepen en zijn voor rekening van de klant.

  Op onze website worden zogenaamde Social Plugins ("Plugins") van het sociale netwerk Facebook gebruikt, dat wordt geƫxploiteerd door Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA ("Facebook").

  Om uw gegevens bij het bezoeken van onze website beter te beschermen, zijn deze knoppen geen onbeperkte plugins, maar zijn ze alleen met behulp van een HTML-link in de pagina geĆÆntegreerd. Deze vorm van integratie zorgt ervoor dat wanneer u een pagina van onze website oproept die dergelijke knoppen bevat, er nog geen verbinding tot stand wordt gebracht met de servers van Facebook. Wanneer u op de knop klikt, wordt een nieuw browservenster geopend en wordt de Facebook-pagina opgeroepen, waar u met de plugins kunt communiceren (indien nodig na het invoeren van uw inloggegevens).

  Facebook Inc., gevestigd in de Verenigde Staten, is gecertificeerd voor de us-European data protection agreement "Privacy Shield", die naleving van het in de EU geldende niveau van gegevensbescherming garandeert.

  Voor het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals uw rechten in dit verband en de instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

  9.2 Google+ plugins als Shariff-oplossing

  Onze website maakt gebruik van zogenaamde social plugins ("plugins") van het sociale netwerk Google+, dat wordt geƫxploiteerd door Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google").

  Om uw gegevens bij het bezoeken van onze website beter te beschermen, zijn deze knoppen geen onbeperkte plugins, maar zijn ze alleen met een HTML-link in de pagina geĆÆntegreerd. Deze vorm van integratie zorgt ervoor dat wanneer u een pagina van onze website oproept die dergelijke knoppen bevat, er nog geen verbinding tot stand wordt gebracht met de servers van Google+. Wanneer u op de knop klikt, wordt een nieuw browservenster geopend en wordt de Google+ pagina opgeroepen, waar u kunt communiceren met de plugins daar (indien nodig, na het invoeren van uw inloggegevens).

  Google LLC, met hoofdkantoor in de Verenigde Staten, is gecertificeerd voor de Amerikaans-Europese overeenkomst inzake gegevensbescherming

  "Privacy Shield", waarmee naleving van het in de EU geldende niveau van gegevensbescherming wordt gewaarborgd.

  Voor het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Google, evenals uw rechten in dit verband en instellingsopties voor de bescherming van uw privacy, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

  9.3 Instagram-plugin als Shariff-oplossing

  Onze website maakt gebruik van zogenaamde social plugins ("plugins") van de onlinedienst Instagram, die wordt geƫxploiteerd door Instagram LLC., 1601 Willow Rd, Menlo Park, CA 94025, VS ("Instagram").

  Om uw gegevens bij het bezoeken van onze website beter te beschermen, zijn deze knoppen geen onbeperkte plugins, maar zijn ze alleen via een HTML-link in de pagina geĆÆntegreerd. Dit type integratie zorgt ervoor dat wanneer u een pagina van onze website oproept die dergelijke knoppen bevat, er nog geen verbinding tot stand wordt gebracht met de servers van Instagram. Wanneer u op de knop klikt, wordt een nieuw browservenster geopend en wordt de Instagram-pagina opgeroepen, waar u (eventueel na het invoeren van uw inloggegevens) kunt communiceren met de plug-ins.

  Instagram LLC. gevestigd in de VS is gecertificeerd voor de us-European data protection agreement "Privacy Shield", die naleving van het in de EU geldende niveau van gegevensbescherming garandeert.

  Voor het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Instagram, evenals uw rechten in dit verband en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388/

  Ā 

  10) ONLINE MARKETING

  Ā 

  10.1 DoubleClick van Google

  Deze website maakt gebruik van de onlinemarketingtool DoubleClick by Google van de exploitant Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("DoubleClick").

  DoubleClick gebruikt cookies om advertenties weer te geven die relevant zijn voor gebruikers, om campagneprestatierapporten te verbeteren of om te voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertenties meer dan eens te zien krijgt. Via een cookie-ID registreert Google welke advertenties in welke browser worden weergegeven en kan zo voorkomen dat ze meerdere keren worden weergegeven. De verwerking is gebaseerd op ons legitieme belang in de optimale marketing van onze website in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f AVG.

  Daarnaast kan DoubleClick cookie-ID's gebruiken om zogenaamde conversies te registreren die gerelateerd zijn aan advertentieverzoeken. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een gebruiker een DoubleClick-advertentie ziet en later met dezelfde browser de website van de adverteerder oproept en daar een aankoop doet. Volgens Google

  bevatten DoubleClick-cookies geen persoonlijke informatie.

  Door de gebruikte marketingtools maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de server van Google. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die Google verzamelt door het gebruik van deze tool en daarom informeren wij u op basis van onze kennis: Door de integratie van DoubleClick ontvangt Google de informatie dat u het betreffende deel van onze website hebt opgeroepen of op een advertentie van ons hebt geklikt. Als u bij een Google-dienst bent geregistreerd, kan Google het bezoek aan uw account toewijzen. Ook als u niet bij Google bent geregistreerd of niet bent ingelogd, bestaat de mogelijkheid dat de aanbieder uw IP-adres te weten komt en opslaat.

  Als u bezwaar wilt maken tegen deelname aan deze trackingprocedure, kunt u cookies voor conversietracering deactiveren door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein www.googleadservices.com, https://www.google.nl/settings/ads worden geblokkeerd, waarbij deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert. U kunt ook meer te weten komen over het instellen van cookies en hiervoor instellingen maken bij de Digital Advertising Alliance op het internetadres www.aboutads.info. Tot slot kunt u uw browser zo instellen dat u wordt geĆÆnformeerd over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen over de acceptatie ervan of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten. Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

  Google LLC, gevestigd in de Verenigde Staten, is gecertificeerd voor de Amerikaans-Europese overeenkomst inzake gegevensbescherming

  "Privacy Shield", waarmee naleving van het in de EU geldende niveau van gegevensbescherming wordt gewaarborgd.

  Meer informatie over de gegevensbeschermingsbepalingen van DoubleClick by Google kunt u vinden op het volgende internetadres: https://www.google.nl/policies/privacy/

  10.2 Gebruik van Google AdWords conversietracking

  Deze website maakt gebruik van het online-advertentieprogramma "Google AdWords" en, als onderdeel van Google AdWords, de conversietracking van Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). We gebruiken het aanbod van Google Adwords om de aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke aanbiedingen met behulp van reclamemedia (zogenaamde Google Adwords) op externe websites. Aan de hand van de gegevens van de reclamecampagnes kunnen we bepalen hoe succesvol de afzonderlijke reclamemaatregelen zijn. Op deze manier streven we het belang na om advertenties weer te geven die voor u interessant zijn, onze website interessanter voor u te maken en een eerlijke berekening van de advertentiekosten te realiseren.

  De cookie voor het bijhouden van conversies wordt ingesteld wanneer een gebruiker op een AdWords-advertentie van Google klikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je computersysteem worden opgeslagen. Deze cookies verliezen gewoonlijk hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorverwezen. Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen daarom niet over de websites van AdWords-klanten worden getraceerd. De informatie die met de conversiecookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken voor AdWords-klanten die voor conversietracering hebben gekozen. De klanten leren het totale aantal

  gebruikers die op hun advertentie hebben geklikt en naar een site zijn gegaan die is getagd met een

  tag voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geĆÆdentificeerd. Als u niet wilt deelnemen aan de tracking, kunt u dit gebruik blokkeren door de cookie voor het bijhouden van conversies van Google uit te schakelen via uw internetbrowser onder gebruikersinstellingen. U wordt dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies. We gebruiken Google Adwords op basis van ons legitieme belang bij gerichte reclame op grond van Art. 6 (1) lit. f AVG.


  Google LLC, gevestigd in de Verenigde Staten, is gecertificeerd voor de Amerikaans-Europese overeenkomst inzake gegevensbescherming

  "Privacy Shield", waarmee naleving van het in de EU geldende niveau van gegevensbescherming wordt gewaarborgd.

  Meer informatie over het gegevensbeschermingsbeleid van Google kunt u vinden op het volgende internetadres: https://www.google.nl/policies/privacy/.

  U kunt cookies voor advertentievoorkeuren permanent uitschakelen door ze te voorkomen door de juiste instellingen te maken in uw browsersoftware of door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link:

  https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=nl

  Houd er rekening mee dat bepaalde functies van deze website mogelijk niet werken of beperkt zijn als u het gebruik van cookies hebt uitgeschakeld.

  11) WEBANALYSE DIENSTEN Google (Universal) Analytics

  - Google Universele Analytics

  Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

  Deze website gebruikt Google Analytics uitsluitend met de extensie "_anonymizeIp()", die zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het in te korten en directe persoonlijke verwijzing uit te sluiten. Door de extensie wordt uw IP-adres binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf door Google ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van

  Google in de VS en daar ingekort. In deze uitzonderlijke gevallen wordt deze verwerking uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 (1) lit. f AVG op basis van ons legitieme belang in de statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisatie- en marketingdoeleinden.

  In onze opdracht zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit samen te stellen en ons andere diensten te leveren met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het IP-adres dat uw browser doorgeeft als onderdeel van Google Analytics wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

  U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geƫigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. U kunt ook het verzamelen van door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

  Als alternatief voor de browser-plugin of binnen browsers op mobiele apparaten kunt u op de volgende link klikken om een opt-out-cookie in te stellen die het verzamelen van gegevens door Google Analytics binnen deze website in de toekomst zal voorkomen (deze

  Opt-Out-Cookie werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein, verwijder

  uw cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken): Google Analytics deactiveren

  Google LLC, gevestigd in de VS, is gecertificeerd voor de us-European data protection agreement

  "Privacy Shield", dat naleving van het in de EU geldende niveau van gegevensbescherming garandeert.

  Deze website maakt ook gebruik van Google Analytics voor een apparaatoverkoepelende analyse van bezoekersstromen, die wordt uitgevoerd via een gebruikers-ID. Wanneer een pagina voor het eerst wordt opgeroepen, krijgt de gebruiker een unieke, permanente en geanonimiseerde ID toegewezen die voor alle apparaten wordt ingesteld. Dit maakt het mogelijk om interactiegegevens van verschillende apparaten en van verschillende sessies toe te wijzen aan Ć©Ć©n gebruiker. De gebruikers-ID bevat geen persoonlijke gegevens en geeft dergelijke gegevens niet door aan Google.

  U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens via de gebruikers-ID met werking voor de toekomst. Hiervoor moet u Google Analytics deactiveren op alle systemen die u gebruikt, bijvoorbeeld in een andere browser of op uw mobiele apparaat.

  U kunt dit deactiveren met een browserplugin van Google (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Als alternatief voor de

  browserplugin of binnen browsers op mobiele apparaten, klikt u op de volgende link om een opt-out-cookie in te stellen dat het verzamelen door Google Analytics binnen deze website in de toekomst zal voorkomen (dit opt-out-cookie werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein, als u uw cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken): Google Analytics deactiveren

  Meer informatie over Universal Analytics vindt u hier: https://support.google.com/analytics/answer/2838718?hl=de&ref_topic=6010376

  Ā 

  12) RETARGETING/ REMARKETING/ AANBEVOLEN ADVERTENTIE Facebook Custom Audience via het pixelproces.

  Ā 

  Deze website maakt gebruik van de "Facebook-pixel" van Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS ("Facebook"). Als hiervoor expliciet toestemming is gegeven, kan het gedrag van gebruikers worden gevolgd nadat ze een Facebook-advertentie hebben gezien of erop hebben geklikt. Deze procedure wordt gebruikt om de effectiviteit van Facebook-advertenties te evalueren voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en kan helpen om toekomstige reclamemaatregelen te optimaliseren.

  De verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem en bieden ons dus geen conclusies over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor zijn eigen reclamedoeleinden kan gebruiken, in overeenstemming met het gegevensgebruiksbeleid van Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/). U kunt Facebook en zijn partners toestaan om advertenties op en buiten Facebook weer te geven. Voor deze doeleinden kan ook een cookie op uw computer worden opgeslagen. Deze verwerkingen worden uitsluitend uitgevoerd na het verlenen van uitdrukkelijke toestemming op grond van Art. 6 (1) lit. a AVG.

  Toestemming voor het gebruik van de Facebook Pixel kan alleen worden verklaard door gebruikers ouder dan 13 jaar. Als je jonger bent, vragen we je om toestemming te vragen aan je wettelijke voogden.

  Facebook Inc., gevestigd in de VS, is gecertificeerd voor de us-European data protection agreement "Privacy Shield", die naleving van het in de EU geldende niveau van gegevensbescherming garandeert.

  Om het gebruik van cookies op uw computer uit te schakelen, kunt u uw internetbrowser zo instellen dat er in de toekomst geen cookies meer op uw computer kunnen worden geplaatst of dat reeds geplaatste cookies worden verwijderd. Het uitschakelen van alle cookies kan echter tot gevolg hebben dat sommige functies op onze internetpagina's niet meer kunnen worden uitgevoerd. U kunt het gebruik van cookies door externe aanbieders zoals Facebook ook uitschakelen op de volgende website van de Digital Advertising Alliance: https://www.aboutads.info/choices/.

  Google AdWords Remarketing

  Onze website maakt gebruik van de functies van Google AdWords Remarketing. Hiermee adverteren we voor deze website in de zoekresultaten van Google en op websites van derden.

  De aanbieder is Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). Voor dit doel plaatst Google een cookie in de browser van uw eindapparaat,

  die automatisch op interesses gebaseerde advertenties mogelijk maakt door middel van een pseudonieme cookie-ID en op basis van de pagina's die u bezoekt. De verwerking is gebaseerd op ons legitieme belang in de optimale marketing van onze website in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f AVG.

  Aanvullende gegevensverwerking vindt alleen plaats als u Google toestemming hebt gegeven om uw internet- en app-browsegeschiedenis aan uw Google-account te koppelen en informatie van uw Google-account te gebruiken om advertenties die u op het web bekijkt, te personaliseren. In dit geval, als ze ingelogd zijn bij Google terwijl ze onze website bezoeken, zal Google uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens gebruiken om doelgroeplijsten te maken en te definiƫren voor cross-device remarketing. Voor dit doel koppelt Google tijdelijk uw persoonlijke gegevens met Google Analytics-gegevens om doelgroepen te vormen.

  U kunt de instelling van cookies voor advertentievoorkeuren permanent uitschakelen door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

  U kunt ook informatie inwinnen over het instellen van cookies bij de Digital Advertising Alliance op het internetadres www.aboutads.info en deze instellingen uitvoeren. Tot slot kunt u uw browser zo instellen dat u wordt geĆÆnformeerd over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen over de acceptatie ervan of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten. Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

  Google LLC, gevestigd in de Verenigde Staten, is gecertificeerd voor de Amerikaans-Europese overeenkomst inzake gegevensbescherming

  "Privacy Shield", waarmee naleving van het in de EU geldende niveau van gegevensbescherming wordt gewaarborgd.

  Meer informatie en het privacybeleid met betrekking tot adverteren en Google vindt u hier:

  https://www.google.com/policies/technologies/ads/

  Ā 

  13) RECHTEN VAN DE BETROKKENE

  Ā 

  13.1 De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming verleent u uitgebreide rechten van de betrokkene ten opzichte van de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens

  rechten van de betrokkene (recht op toegang en interventie), waarover we u hieronder informeren:

  Recht op informatie conform Art. 15 AVG: U hebt in het bijzonder recht op informatie over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, de verwerkingsdoeleinden, de categorieĆ«n van verwerkte persoonsgegevens, de ontvangers of categorieĆ«n van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande opslagperiode of criteria voor het bepalen van de opslagperiode. de criteria voor het bepalen van de bewaartermijn, het bestaan van een recht op rectificatie, wissing, beperking van de verwerking, bezwaar tegen de verwerking, klacht bij een toezichthoudende autoriteit, de herkomst van uw gegevens als deze niet door ons bij u zijn verzameld, het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering, en, indien van toepassing, zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en beoogde effecten van een dergelijke verwerking die u betreffen, evenals uw recht om te worden geĆÆnformeerd over welke garanties er bestaan in overeenstemming met Art. 46 AVG wanneer uw gegevens worden doorgegeven aan derde landen;

  Recht op rectificatie conform Art. 16 AVG: U hebt recht op onmiddellijke rectificatie van onjuiste gegevens die op u betrekking hebben en/of aanvulling van uw onvolledige gegevens die door ons zijn opgeslagen;

  Recht op verwijdering conform Art. 17 AVG: U hebt het recht om de verwijdering van uw persoonsgegevens te eisen als aan de vereisten van Art. 17 (1) AVG is voldaan. Dit recht bestaat echter niet in het bijzonder als de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor het nakomen van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen;

  Recht op beperking van de verwerking op grond van Art. 18 AVG: U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen zolang de juistheid van uw gegevens, die u betwist, wordt geverifieerd; als u het wissen van uw gegevens weigert vanwege onrechtmatige gegevensverwerking en in plaats daarvan de beperking van de verwerking van uw gegevens vraagt; als u uw gegevens nodig hebt voor de bewering, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen nadat we deze gegevens niet langer nodig hebben nadat het doel is bereikt; of als u bezwaar hebt gemaakt om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie zolang nog niet is vastgesteld of onze legitieme gronden prevaleren;

  Recht op informatie conform Art. 19 AVG: Als u het recht op rectificatie, wissing of beperking van de verwerking tegen de verwerkingsverantwoordelijke hebt ingeroepen, is de verwerkingsverantwoordelijke verplicht om alle ontvangers aan wie de persoonsgegevens over u zijn verstrekt, op de hoogte te stellen van deze rectificatie of wissing van de gegevens of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. U hebt het recht geĆÆnformeerd te worden over deze ontvangers.

  Recht op gegevensportabiliteit conform Art. 20 AVG: U hebt het recht om uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen of om te verzoeken dat deze worden overgedragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit technisch haalbaar is;

  Recht om gegeven toestemming in te trekken in overeenstemming met Art. 7 (3) AVG: U hebt het recht om eenmaal gegeven toestemming voor de verwerking van gegevens te allen tijde met werking voor de toekomst in te trekken. In geval van herroeping zullen we de betreffende gegevens onmiddellijk wissen, tenzij verdere verwerking kan worden gebaseerd op een rechtsgrondslag voor verwerking zonder toestemming. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op basis van de toestemming heeft plaatsgevonden;

  Recht om een klacht in te dienen op grond van Art. 77 GDPR: Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk maakt op de GDPR, heeft u - onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel - het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw woonplaats, werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk.

  13.2 RECHT VAN BEZWAAR

  ALS WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN IN HET KADER VAN EEN BELANGENAFWEGING OP BASIS VAN ONS DOORSLAGGEVENDE LEGITIEME BELANG, HEBT U HET RECHT OM OP ELK GEWENST MOMENT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DEZE VERWERKING MET WERKING VOOR DE TOEKOMST OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW SPECIFIEKE SITUATIE.

  ALS U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT OP BEZWAAR, STOPPEN WIJ MET DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS. WIJ BEHOUDEN ONS ECHTER HET RECHT VOOR OM DE VERWERKING VOORT TE ZETTEN ALS WIJ DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, FUNDAMENTELE RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF ALS DE VERWERKING BEDOELD IS OM JURIDISCHE CLAIMS TE DOEN GELDEN, UIT TE OEFENEN OF TE VERDEDIGEN.

  INDIEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN TEN BEHOEVE VAN DIRECT MARKETING, HEEFT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DERGELIJKE MARKETING. U KUNT HET BEZWAAR UITOEFENEN ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.

  INDIEN U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT OP BEZWAAR, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS VOOR DIRECT MARKETING DOELEINDEN STOPZETTEN.

  14) DUUR VAN DE OPSLAG VAN PERSOONSGEGEVENS

  De duur van de opslag van persoonsgegevens wordt gemeten op basis van de respectievelijke wettelijke bewaartermijn (bijv. bewaartermijnen onder handels- en belastingwetgeving). Na het verstrijken van de termijn worden de betreffende gegevens routinematig gewist, voor zover ze niet meer nodig zijn voor het nakomen of initiƫren van het contract en/of er geen legitiem belang van onze kant meer is om ze te blijven opslaan.